Wielkość tekstu:
Mapa serwisu Kontakt

Strona główna

Test - główne informacje na stronie głównej. Biuro obsługi etc.

Wiadomości

01-07-2016

Szanowni Państwo, Sąd Rejonowy w Pruszkowie uprzejmie informuje, że ...

02-03-2016

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy o treści Zarządzenia nr 15/2016 Prezesa Sądu Rejonowego w Pruszkowie z dnia 17.02.2016 roku dot....

17-02-2016

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy o treści Zarządzenia nr 12/2016 Prezesa Sądu Rejonowego w Pruszkowie z dnia 16.02.2016 roku dot....

29-01-2016

Szanowni Państwo, Sąd Rejonowy w Pruszkowie wraz z Mediatorami z Polskiego Centrum Mediacji serdecznie zapraszają na bezpłatne konsultac...

19-06-2015

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem nr 40/2015 Prezesa Sądu Rejonow...

26-05-2015

Uczestniczymy w rządowym programie praktyk studenckich. Oferty o wolnych miejscach publikujemy na stronie...

04-02-2015

Szanowni Państwo, informujemy, że w związku z technicznym błędem aplikacji III Wydziału Rodzinnego i Niele...

24-02-2012

Sąd Rejonowy w Pruszkowie informuje, że w postępowaniu sądowym pisma, wnioski i oświadczenia nie mogą być w...

Zamówienia publiczne

2016-02-08
Przetarg nieograniczony na uporządkowanie i przygotowanie do przekazania właściwemu archiwum państwowemu materiałów archiwalnych (kat. A) odziedziczonych po Sądzie Powiatowym w Pruszkowie (akta spraw sądowych z lat 1959-1964 oraz repertoria i skorowidze z lat 1962-1964)
2016-05-06
Przetarg nieograniczony na dostawę, montaż i uruchomienie trzynastu urządzeń klimatyzacyjnych w pomieszczeniach Sądu Rejonowego w Pruszkowie
2016-05-20
Przetarg nieograniczony na dostawę, montaż i uruchomienie trzynastu urządzeń klimatyzacyjnych w pomieszczeniach Sądu Rejonowego w Pruszkowie
2016-06-17
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 101 ust. 1 pkt 2) ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 poz. 2164) na dostawę 35 komputerów typ 1 na rzecz Sądu Rejonowego w Pruszkowie
2016-06-17
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 101 ust. 1 pkt 2) ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 poz. 2164) na dostawę 35 monitorów typ 1 na rzecz Sądu Rejonowego w Pruszkowie