Wielkość tekstu:
Mapa serwisu Kontakt

Biuro Obsługi Interesanta

BIURO OBSŁUGI INTERESANTA

Stanowisko obsługi telefonicznej - zobacz

adres emaliowy: boi@pruszkow.sr.gov.pl

godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek 8:30-18:00
wtorek – piątek  8:10-15:35
przerwa 12:30-12:55

Pobranie numerka z systemu numerkowego nie gwarantuje jego obsługi, jeżeli jego wywołanie miałoby nastąpić po czasie wyznaczonym do obsługi interesantów.

 

Kierownik Biura Obsługi Interesanta - Małgorzata Kloc
p.o. Kierownika Biura Obsługi Interesanta - Paulina Wojtczak


Biuro Obsługi Interesanta prowadzi bezpośrednią  obsługę interesantów I Wydziału Cywilnego, II Wydziału Karnego, III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich oraz VI Wydziału Ksiąg Wieczystych.  

Biuro Obsługi Interesanta nie udziela porad prawnych i informacji, które naruszyłyby przepisy innych aktów prawnych w tym m.in. o ochronie danych osobowych, ochronie informacji niejawnych. Przez poradę prawną należy rozumieć skonkretyzowaną informacją, mającą zastosowanie w konkretnej sprawie, opartą na danych lub materiałach przedstawionych przez interesanta, której celem jest udzielenie wskazówek co do sposobu przedstawienia, argumentowania i dowodzenia jego stanowiska przed Sądem w przedmiocie, którego dana sprawa dotyczy lub która polega na sporządzeniu projektu pisma procesowego.


ZałącznikWielkość
Ankieta satysfakcji Interesanta.pdf35.38 KB
Regulamin Biura Obsługi Interesanta.pdf96.72 KB
Broszura informacyjna BOI.pdf208.65 KB