Wielkość tekstu:
Mapa serwisu Kontakt

VI Wydział Ksiąg Wieczystych


VI Wydział Ksiąg Wieczystych

tel. (22) 728-11-88 
fax. (22) 728-11-88 wewn. 111 
adres e-mail: kierownik.ksiegi@pruszkow.sr.gov.pl 

 

  Przewodnicząca VI Wydziału Ksiąg Wieczystych - Referendarz Sądowy
Monika Nowicka

 
Kierownik Sekretariatu - Iwona Zdziech

pok. 3 (parter), tel. (22) 728-11-88 wew. 107, 0-22 7334 061

Z-ca Kierownika Sekretariatu - Sławomir Pokrop
pok. 6 (parter), tel. (22) 728-11-88 wew. 114

 

Szanowni Państwo, szczegółowe informacje dotyczące obsługi interesanta w sprawach wieczystoksięgowych znajdują się w zakładce: 
http://www.pruszkow.sr.gov.pl/Wydzial_Ksiag_Wieczystych_obsluga

 

UWAGA!!!
Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, iż zgodnie z Zarządzeniem nr 55/2013 Prezesa Sądu Rejonowego w Pruszkowie z dnia 28.05.2013 roku z dniem 3 czerwca 2013 roku obsługa interesantów Wydziału Ksiąg Wieczystych w zakresie składania wniosków o wpis do księgi wieczystej oraz wydawania elektronicznych odpisów z ksiąg wieczystych odbywać się będzie wyłącznie w Biurze Obsługi Interesanta Sądu Rejonowego w Pruszkowie. Udostępnianie akt ksiąg wieczystych odbywać się będzie na dotychczasowych zasadach, tj. w Archiwum Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Pruszkowie.

 


Wnioski 
tel. (22) 728 11 88 wew. 107
godziny przyjęć interesantów: 
poniedziałek 8:30 - 18:00,
wtorek - piątek 8:30 - 15:30 


Odpisytel. (22) 728-11-88 wew. 107
godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek 8:30 - 18:00,
wtorek - piątek 8:30 - 15:30 


 

Archiwum Wydziału Ksiąg Wieczystych
Akta ksiąg wieczystych udostępniane są do wglądu wyłącznie po uprzednim złożeniu wniosku o wgląd do akt kw i wyrażeniu zgody przez Przewodniczącą Wydziału, a następnie po umówieniu się osobistym lub telefonicznym - (22) 728 11 88 wew. 120.
godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek 8:15 - 15:40, przerwa w godzinach 12:30 - 12:55
poniedziałek 15:40 - 18.00 obsługa interesantów odbywa sie w Biurze Obsługi Interesantów na stanowisku "Odpisy"
wtorek - piątek 8:15-15:40, przerwa w godzinach 12:30 - 12:55