Wielkość tekstu:
Mapa serwisu Kontakt

Wzory i formularze

Szanowni Państwo,
poniżej udostępniamy wzory wniosków do wykorzystania. Ponieważ ustawodawca nie ujął ich w formie urzędowych formularzy,  udostępnione dokumenty należy traktować jako bardzo ogólne i przykładowe wzory, na których możecie Państwo bazować sporządzając własne pismo procesowe/wniosek/pozew. Nie sposób skonstruować szczegółowych, wielostopniowych wzorów przewidujących wszystkie możliwe rozwiązania/roszczenia/żądania – poza tym nie jest to rolą Sądu, aby takie pisma za strony postępowania przygotowywać. Wymienione we wzorach załączniki nie zawsze będą wystarczające do rozstrzygnięcia danej sprawy, co będzie skutkowało wezwaniem do ich uzupełnienia. Ostatecznej weryfikacji Państwa dokumentów dokonuje Sędzia Referent, który określi ewentualne braki formalne.

 

Poniżej udostępniamy gotowe do pobrania i wypełnienia formularze wniosków wieczystoksięgowych 

 

Poniżej udostępniamy link do strony internetowej z formularzami Ministerstwa Sprawiedliwości