Ogłoszenie o konkursie o sygnaturze 6/2019 na stanowisko urzędnicze w Sądzie Rejonowym w Pruszkowie - termin składania dokumentów do 29.05.2019r.

Status
Archiwalny

Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty aplikacyjne należy składać pod adresem:
Oddział Kadr Sądu Rejonowego w Pruszkowie, pok. 201
ul. Kraszewskiego 22
05-800 Pruszków

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 maja 2019r. w zaklejonych kopertach z podaniem oznaczenia konkursu, osobiście lub drogą pocztową (decyduje data stempla pocztowego).

Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Pruszkowie
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Opublikowany dnia: 2019-05-21 13:04
Opublikowany przez: Paulina Wojtczak
Aktualizowany dnia: 2019-07-29 08:20
Aktualizowany przez: Paulina Wojtczak
Zatwierdzony przez: b/d
Licznik odwiedzin: 943