Wzory i formularze

Szanowni Państwo,
poniżej udostępniamy wzory wniosków do wykorzystania. Ponieważ ustawodawca nie ujął ich w formie urzędowych formularzy, udostępnione dokumenty należy traktować jako bardzo ogólne i przykładowe wzory, na których możecie Państwo bazować sporządzając własne pismo procesowe/wniosek/pozew. Nie sposób skonstruować szczegółowych, wielostopniowych wzorów przewidujących wszystkie możliwe rozwiązania/roszczenia/żądania – poza tym nie jest to rolą Sądu, aby takie pisma za strony postępowania przygotowywać. Wymienione we wzorach załączniki nie zawsze będą wystarczające do rozstrzygnięcia danej sprawy, co będzie skutkowało wezwaniem do ich uzupełnienia. Ostatecznej weryfikacji Państwa dokumentów dokonuje Sędzia Referent, który określi ewentualne braki formalne.

  • Przykładowe wzory w sprawach ogólnych - zobacz
  • Przykładowe wzory w sprawach cywilnych - zobacz
  • Przykładowe wzory w sprawach karnych - zobacz
  • Przykładowe wzory w sprawach rodzinnych i nieletnich - zobacz

Poniżej udostępniamy gotowe do pobrania i wypełnienia formularze wniosków wieczystoksięgowych

  • Formularze w sprawach wieczystoksięgowych - zobacz

Poniżej udostępniamy link do strony internetowej z formularzami Ministerstwa Sprawiedliwości

  • Formularze na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości - zobacz
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Pruszkowie
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Opublikowany dnia: 2017-02-21 10:22
Opublikowany przez: Małgorzata Kloc
Aktualizowany dnia: 2020-10-18 18:23
Aktualizowany przez: Małgorzata Kloc
Zatwierdzony przez: b/d
Licznik odwiedzin: 20 111