Informacje publiczne

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek osoby zainteresowanej, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej

Prawo do informacji publicznej przysługuje każdej osobie i obejmuje uprawnienie do niezwłocznego uzyskania takiej informacji, zawierającej aktualną wiedzę o sprawach publicznych.

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej można przesłać do Sądu Rejonowego w Pruszkowie, wybierając jeden z poniższych sposobów:

  • drogą pocztową na adres: Sąd Rejonowy w Pruszkowie, ul. Kraszewskiego 22, 05-800 Pruszków
  • złożyć osobiście w Biurze Podawczym Sądu ( pok. Nr 1, parter w budynku Sądu)
  • przesłać drogą e-mailową na adres: informacja.publiczna@pruszkow.sr.gov.pl
  • złożyć na pośrednictwem platformy ePUAP.
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Pruszkowie
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Opublikowany dnia: 2019-06-07 14:55
Opublikowany przez: Paulina Wojtczak
Aktualizowany dnia: 2021-05-10 12:48
Aktualizowany przez: Paulina Wojtczak
Zatwierdzony przez: b/d
Licznik odwiedzin: 1 200