Inne wydziały

Od orzeczenia sądowego wydanego w sądzie I instancji stronie postępowania przysługuje prawo wniesienia środka odwoławczego do sądu II instancji (za pośrednictwem sądu I instancji):

Sąd I instancji

Sąd II instancji

I Wydział Cywilny
Sąd Rejonowy w Pruszkowie
ul. Kraszewskiego 22
05-800 Pruszków

V Wydział Cywilny Odwoławczy
Sąd Okręgowy w Warszawie
ul. Płocka 9
Warszawa

II Wydział Karny
Sąd Rejonowy w Pruszkowie
ul. Kraszewskiego 22
05-800 Pruszków

X Wydział Karny Odwoławczy
Sąd Okręgowy w Warszawie
ul. Chopina 1
Warszawa

III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Sąd Rejonowy w Pruszkowie
ul. Kraszewskiego 22
05-800 Pruszków

VI Wydział Cywilny Rodzinny Odwoławczy
Sąd Okręgowy w Warszawie
Al. Solidarności 127
Warszawa

VI Wydział Ksiąg Wieczystych
Sąd Rejonowy w Pruszkowie
ul. Kraszewskiego 22
05-800 Pruszków

V Wydział Cywilny Odwoławczy
Sąd Okręgowy w Warszawie
ul. Płocka 9
Warszawa

Sąd Rejonowy w Pruszkowie nie rozpoznaje spraw z zakresu prawa gospodarczego.

Właściwymi Sądami do rozpoznawania spraw gospodarczych obejmujących właściwość terytorialną Sądu Rejonowego w Pruszkowie są:

Wartość przedmiotu

Właściwy sąd

wartość przedmiotu sporu

nie przekracza 75.000 zł

XV Wydział Gospodarczy
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
ul. Czerniakowska 100A
00-454 Warszawa

wartość przedmiotu sporu

przekracza 75.000 zł

XVI Wydział Gospodarczy
Sąd Okręgowy w Warszawie
ul. Czerniakowska 100
00-454 Warszawa

Sąd Rejonowy w Pruszkowie nie rozpoznaje spraw z zakresu prawa pracy.
Od 1 kwietnia 2011 r. właściwość terytorialną Sądu Rejonowego w Pruszkowie w zakresie spraw prawa pracy przejął:
VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Sąd Rejonowy dla Warszawy- Żoliborza w Warszawie
ul. Kocjana 3
01-743 Warszawa

Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Pruszkowie
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Opublikowany dnia: 2012-03-08 12:44
Opublikowany przez: Małgorzata Szocińska
Aktualizowany dnia: 2020-10-23 14:43
Aktualizowany przez: Małgorzata Szocińska
Zatwierdzony przez: b/d
Licznik odwiedzin: 18 702