Kuratorzy dla Nieletnich

W dniu 18 września 2018 roku zostanie przeprowadzona lustracja w III Zespole Kuratorskiej Służby Sądowej, w zakresie:

  • prawidłowości wykonywania przez kierowników zespołów kuratorskiej służby sądowej obowiązków wynikających z treści art. 41 ust. 1 pkt 1-15 i ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o kuratorach sądowych,
  • analizy spraw dotyczących realizacji postanowień sądu wydanych na podstawie art. 5986 k.p.c. w latach 2015 - 2017 w zakresie prawidłowości stosowania przez kuratorów art. 59812 § 2 k.p.c. z dokładnym opisem powodów i okoliczności podjęcia decyzji o wstrzymaniu się z wykonaniem orzeczenia sądu.

Lustracja zostanie przeprowadzona przez Zastępcę Kuratora Okręgowego Sądu Okręgowego w Warszawie ds. rodzinnych i nieletnich mgr Iwonę Sobolewską.

Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Pruszkowie
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Opublikowany dnia: 2018-09-10 16:49
Opublikowany przez: Małgorzata Szocińska
Aktualizowany dnia: 2020-10-23 15:18
Aktualizowany przez: Małgorzata Szocińska
Zatwierdzony przez: b/d
Licznik odwiedzin: 370