Majątek Sądu

Majątek – stan na 31 grudnia 2017 r.
Wartość majątku Sądu Rejonowego w Pruszkowie, oszacowania na dzień 31.12.2016r. wynosi:

 • budynku i budowle stanowią 3 320 223,62 zł
 • urządzenia techniczne i maszyny stanowią 2 788 074,93 zł

Nieruchomość w Pruszkowie przy ulicy Kraszewskiego 22, w której mieści się Sąd Rejonowy w Pruszkowie jest w trwałym zarządzie Sądu Rejonowego w Pruszkowie.


Majątek – stan na 31 grudnia 2016 r.
Wartość majątku Sądu Rejonowego w Pruszkowie, oszacowania na dzień 31.12.2016r. wynosi:

 • budynku i budowle stanowią 3 320 224,00 zł
 • urządzenia techniczne i maszyny stanowią 2 792 737,00 zł

Nieruchomość w Pruszkowie przy ulicy Kraszewskiego 22, w której mieści się Sąd Rejonowy w Pruszkowie jest w trwałym zarządzie Sądu Rejonowego w Pruszkowie.


Majątek – stan na 31 grudnia 2015 r.
Wartość majątku Sądu Rejonowego w Pruszkowie, oszacowania na dzień 31.12.2015r. wynosi:

 • budynku i budowle stanowią 3 320 224,00zł
 • urządzenia techniczne i maszyny stanowią 1 217 189,00zł

Nieruchomość w Pruszkowie przy ulicy Kraszewskiego 22, w której mieści się Sąd Rejonowy w Pruszkowie jest w trwałym zarządzie Sądu Rejonowego w Pruszkowie.


Majątek – stan na 31 grudnia 2014 r.
Wartość majątku Sądu Rejonowego w Pruszkowie, oszacowania na dzień 31.12.2014r. wynosi:

 • budynku i budowle stanowią 3 320 224,00zł
 • urządzenia techniczne i maszyny stanowią 1 579 591,00zł

Nieruchomość w Pruszkowie przy ulicy Kraszewskiego 22, w której mieści się Sąd Rejonowy w Pruszkowie jest w trwałym zarządzie Sądu Rejonowego w Pruszkowie.


Majątek - stan na 31 grudnia 2013 r.
Wartość majątku Sądu Rejonowego w Pruszkowie, oszacowana na dzień 31.12.2013 r. wynosi:

 • budynki i budowle stanowią 3 320 224,00 zł
 • urządzenia techniczne i maszyny stanowią 1 352 439,00 zł

Nieruchomość w Pruszkowie przy ulicy Kraszewskiego 22, w której mieści się Sąd Rejonowy w Pruszkowie należy do trwałego zarządu Sądu Okręgowego w Warszawie.


Majątek - stan na 31 grudnia 2012 r.
Wartość majątku Sądu Rejonowego w Pruszkowie, oszacowana na dzień 31.12.2012 r. wynosi:

 • budynki i budowle stanowią 3 320 224,00 zł
 • urządzenia techniczne i maszyny stanowią 1 548 900,00 zł

Nieruchomość w Pruszkowie przy ulicy Kraszewskiego 22, w której mieści się Sąd Rejonowy w Pruszkowie należy do trwałego zarządu Sądu Okręgowego w Warszawie.

Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Pruszkowie
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Opublikowany dnia: 2012-10-22 13:54
Opublikowany przez: Małgorzata Szocińska
Aktualizowany dnia: 2020-10-23 15:19
Aktualizowany przez: Małgorzata Szocińska
Zatwierdzony przez: b/d
Licznik odwiedzin: 4 338