Wielkość tekstu:
Mapa serwisu Kontakt

Sprawozdania statystyczne

Na podstawie § 11 ust. 1 pkt. 7 Regulaminu urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. 2015r. poz. 925) udostępniamy dla Państwa sprawozdania statystyczne dotyczące działalności Sądu Rejonowego w Pruszkowie za rok 2015r. sporządzane w ramach programu badań statystycznych statystyki publicznej.

ZałącznikWielkość
MS-S1 sprawozdanie w sprawach cywilnych za I półrocze 2015r.pdf1.57 MB
MS-S5 sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych za I półrocze 2015r.pdf944.45 KB
MS-S7 sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia za I pólrocze 2015r.pdf416.58 KB
MS-S10 sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej za I półrocze 2015r.pdf558.11 KB
MS-S16 sprawozdanie w sprawach rodzinnych z zakresu spraw cywilnych z wyłączeniem spraw nieletnich.pdf996.69 KB
sprawozdanie MS-S6 za I pólrocze 2015r. w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej.pdf1.95 MB
MS-S18 sprawozdanie w sprawach rodzinnych nieletnich za I półrocze 2015r.pdf355.9 KB
MS-S20KW sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych za I półrocze 2015r.pdf310.78 KB
MS-S40 sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sądowej za I pólrocze 2015r.pdf561.68 KB
MS-Kom23 sprawozdanie z czynności komornika za rok 2015.pdf709.46 KB
MS-S1 sprawozdanie w sprawach cywilnych za rok 2015.pdf2.31 MB
MS-S5 sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych za rok 2015.pdf1.27 MB
MS-S6 sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej za rok 2015.pdf1.87 MB
MS-S7 sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia za rok 2015.pdf381.43 KB
MS-S10 sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej za rok 2015.pdf1 MB
MS-S16 sprawozdanie w sprawach rodzinnych z zakresu spraw cywilnych z wyłączeniem spraw nieletnich za rok 2015.pdf1.57 MB
MS-S18 sprawozdanie w sprawach rodzinnych nieletnich za rok 2015.pdf411.74 KB
MS-S20KW sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych za rok 2015.pdf284.15 KB
MS-S40 sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sądowej za rok 2015.pdf763.24 KB
sprawozdanie MS-S6 za rok 2015r. w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej.pdf1.97 MB