Ochrona danych

Załącznik Rozmiar
Zarządzenie nr 07-04-2019 Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Pruszkowie w sprawie organizacji i administrowania systemem monitoringu wizyjnego w Sądzie Rejonowym w Pruszkowie.pdf 961.45 KB
Klauzula informacyjna dla osób objętych monitoringiem wizyjnym w Sądzie Rejonowym w Pruszkowie.pdf 538.78 KB
klauzula informacyjna dla stron i osób biorących udział w postępowaniu sądowym w Sądzie Rejonowym w Pruszkowie.pdf 411.52 KB
Klauzula informacyjna Sądu Rejonowego w Pruszkowie.pdf 74.39 KB
Klauzula informacyjna dla osób odbywajacych praktyki w Sądzie Rejonowym w Pruszkowie.pdf 54.59 KB
Zarządzenie nr 65.2018 w sprawie organizacji systemu nagrywania rozmów telefonicznych + klauzula informacyjna.pdf 2.25 MB
klauzula informacyjna dla osób biorących udział w postępowaniu wieczystoksięgowym.pdf 413.81 KB
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dla osób zatrudnionych na umowę o dzieło.pdf 235.55 KB
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dla osób zatrudnionych na umowę zlecenie.pdf 231.64 KB
Klauzula informacyjna kuratorzy społeczni.pdf 81.51 KB
Klauzula informacyjna ławnicy sądowi.pdf 82.74 KB
klauzula informacyjna dla osób składających petycje 2020r. _0.pdf 198.91 KB
klauzula informacyjna dla osób składających skargi i wnioski w trybie kpa_0.pdf 191.45 KB
klauzula informacyjna dla osób ubiegajacych się o dostęp do informacji publicznejpop_0.pdf 188.9 KB
klauzula informacyjna dla osób ubiegajacych się o ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego.pdf 177.65 KB
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Pruszkowie
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Opublikowany dnia: 2018-06-14 09:46
Opublikowany przez: Małgorzata Szocińska
Aktualizowany dnia: 2021-05-10 12:56
Aktualizowany przez: Małgorzata Szocińska
Zatwierdzony przez: b/d
Licznik odwiedzin: 1 201