Przeglądanie akt księgi wieczystej

Przeglądanie akt księgi wieczystej (F)

Akta księgi wieczystej, księgi hipotecznej oraz zbiory dokumentów może przeglądać notariusz oraz osoba, która wykaże istnienie interesu prawnego.

W celu przejrzenia akt księgi wieczystej należy:
Złożyć wniosek w formie pisemnej o wgląd do akt księgi wieczystej – dostępny do pobrania w załączniku.

Akta udostępniane są wyłącznie po:
a)  złożeniu wniosku o wgląd do akt - odrębnie dla każdej księgi lub zbioru oraz dołączeniu do wniosku dokumentów wykazujących interes prawny (dotyczy osób lub instytucji, których prawo nie jest ujawnione w księdze wieczystej)

  • w przypadku złożenia kilku wniosków o wgląd do akt i dołączenia jednego kompletu dokumentów (załączników) we wniosku należy wskazać numer akt, przy których te dokumenty zostały dołączone. Jeżeli dokumenty były złożone w przeszłości należy wskazać numer akt, w których się znajdują;
  • wniosek o wgląd do akt w formie pisemnej może zostać złożony osobiście lub korespondencyjnie. Wnioski złożone za pośrednictwem zwykłego maila nie wywołują skutków prawnych i nie jest im nadawany bieg.

b)  rozpatrzeniu wniosku i wyrażeniu zgody na wgląd do akt przez Przewodniczącą Wydziału,
z wyjątkiem wniosków złożonych przez notariuszy;
c)  umówieniu się osobistym lub telefonicznym (22-728-11-88) na termin wglądu do akt;
d)  okazaniu dowodu osobistego, legitymacji służbowej lub innego dokumentu umożliwiającego potwierdzenie tożsamości oraz ewentualnie innych dokumentów wykazujących interes prawny;
e)  złożeniu czytelnego podpisu w Rejestrze akt udostępnianych na stanowisku „Przeglądanie akt Kw” w Biurze Obsługi Interesanta; złożenie podpisu stanowi zobowiązanie do przestrzegania niniejszego regulaminu.

Akta udostępniane są wyłącznie w uzgodnionym (telefonicznie lub osobiście) terminie (data i godzina).
W przypadku nie stawienia się w wyznaczonym terminie (data i godzina) na stanowisko przeglądowe, akta ksiąg wieczystych, z uwagi na ograniczoną ilość miejsc i umówione kolejne osoby nie będą w danym dniu udostępnione.
Udostępnienie akt do przeglądania będzie możliwe po ponownym umówieniu się na termin wglądu.

Szczegółowa procedura udostępniania akt ksiąg wieczystych została określona w Regulaminie Obsługi Interesanta Sekretariatu VI Wydziału Ksiąg Wieczystych.

Załącznik Rozmiar
WNIOSEK O WGLĄD DO KW.pdf 32.45 KB
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Pruszkowie
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Opublikowany dnia: 2019-09-16 08:33
Opublikowany przez: Małgorzata Szocińska
Aktualizowany dnia: 2020-10-23 14:24
Aktualizowany przez: Małgorzata Szocińska
Zatwierdzony przez: b/d
Licznik odwiedzin: 14 743