Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego

Zgodnie z art 11 ust 1 Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U.2019 poz.1696. z pózn. zm)
Podmiot publiczny przekazuje co 4 lata, najpóźniej do dnia 31 marca danego roku, raport o stanie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w danym podmiocie i publikuje go na swojej stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej.

Załącznik Rozmiar
Raport dostępności 2020.pdf 933.9 KB
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Pruszkowie
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Opublikowany dnia: 2021-05-18 10:47
Opublikowany przez: Patrycja Kubicka
Aktualizowany dnia: 2021-05-18 10:48
Aktualizowany przez: Patrycja Kubicka
Zatwierdzony przez: b/d
Licznik odwiedzin: 34