ROK 2018

Załącznik Rozmiar
Sprawozdanie MS-Kom23 z czynności komornika za I półrocze 2018r..pdf 452.18 KB
Sprawozdanie MS-S1 w sprawach cywilnych za I półrocze 2018r..pdf 1.59 MB
Sprawozdanie MS-S5 w sprawach karnych i wykroczeniowych za I półrocze 2018r..pdf 1.05 MB
Sprawozdanie MS-S6r w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej za I półrocze 2018r. .pdf 1.41 MB
Sprawozdanie MS-S7 z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia za I półrocze 2018r..pdf 422.78 KB
Sprawozdanie MS-S10r z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej za I półrocze 2018r..pdf 575.83 KB
Sprawozdanie MS-S16-18r w sprawach rodzinnych i nieletnich za I półrocze 2018r..pdf 1.39 MB
Sprawozdanie MS-S20KW w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych za I półrocze 2018r..pdf 286.85 KB
Sprawozdanie MS-S40r z działalności kuratorskiej służby sądowej za I półrocze 2018r..pdf 582.71 KB
MS-Kom23 - sprawozdanie z czynności komornika za rok 2018.pdf 452.42 KB
MS-S1r - sprawozdanie w sprawach cywilnych za rok 2018.pdf 2.04 MB
MS-S5r - sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych za rok 2018.pdf 1.06 MB
MS-S6r - sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej za rok 2018.pdf 2.2 MB
MS-S7r - sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia za rok 2018.pdf 422.74 KB
MS-S10r - sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej za rok 2018.pdf 575.34 KB
MS-S16-18 - sprawozdanie w sprawach rodzinnych i nieletnich za rok 2018.pdf 1.41 MB
MS-S20KW - sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych za rok 2018.pdf 286.62 KB
MS-S40r - sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sądowej za rok 2018.pdf 582.98 KB
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Pruszkowie
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Opublikowany dnia: 2018-07-18 13:12
Opublikowany przez: Małgorzata Szocińska
Aktualizowany dnia: 2019-01-18 08:56
Aktualizowany przez: Małgorzata Szocińska
Zatwierdzony przez: b/d
Licznik odwiedzin: 389