ROK 2019

Załącznik Rozmiar
Sprawozdanie MS-S1 w sprawach cywilnych za I półrocze 2019r.pdf 1.61 MB
Sprawozdanie MS-S6r w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej za I półrocze 2019r.pdf 1.56 MB
Sprawozdanie MS-S7 z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia za I półrocze 2019r.pdf 325.5 KB
Sprawozdanie MS-S16-18 w sprawach rodzinnych i nieletnich za I półrocze 2019r.pdf 1.02 MB
Sprawozdanie MS-S10r z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej za I półrocze 2019r.pdf 448.92 KB
Sprawozdanie MS-S5r w sprawach karnych i wykroczeniowych za I półrocze 2019r.pdf 865.99 KB
Sprawozdanie MS-S40r z działalności kuratorskiej służby sądowej za I półrocze 2019r.pdf 489 KB
Sprawozdanie MS-S20KW w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych za I półrocze 2019r.pdf 318.74 KB
Sprawozdanie MS-Kom 23 z czynności komornika za I półrocze 2019r.pdf 534.3 KB
MS-S1r Sprawozdanie w sprawach cywilnych za 2019 rok.pdf 1.67 MB
MS-S5r Sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych za 2019 rok.pdf 956.5 KB
MS-S6r Sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej za 2019r..pdf 1.05 MB
MS-S7r Sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia za 2019r..pdf 420.44 KB
MS-S10r Sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej za 2019 r..pdf 464.05 KB
MS-S16_18 Sprawozdanie w sprawach rodzinnych i nieletnich za 2019r..pdf 1.06 MB
MS-S20KW Sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych za 2019r..pdf 536.05 KB
MS-S40r Sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sądowej za 2019r..pdf 619.32 KB
MS-Kom23 Sprawozdanie z czynności komornika za 2019r..pdf 506.17 KB
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Pruszkowie
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Opublikowany dnia: 2019-01-18 08:57
Opublikowany przez: Małgorzata Szocińska
Aktualizowany dnia: 2020-03-09 10:13
Aktualizowany przez: Małgorzata Szocińska
Zatwierdzony przez: b/d
Licznik odwiedzin: 614