VI Wydział Ksiąg Wieczystych

05-800 Pruszków, ul. Kraszewskiego 22
tel. (22) 728-11-88
fax. (22) 728-11-88 wewn. 111
adres e-mail: kierownik.ksiegi@pruszkow.sr.gov.pl

  Przewodnicząca VI Wydziału Ksiąg Wieczystych - Referendarz Sądowy Karolina Kozłowska-Hryniewicz
Zastępca Przewodniczącej VI Wydziału Ksiąg Wieczystych -
Starszy Referendarz Sądowy Monika Nowicka
Kierownik Sekretariatu - Iwona Zdziech
pok. 3 (parter), tel. (22) 728-11-88 wew. 1, 0-22 7334 061
Z-ca Kierownika Sekretariatu - Sławomir Pokrop
pok. 6 (parter), tel. (22) 728-11-88 wew. 114

UWAGA!!!
Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, iż zgodnie z Zarządzeniem nr 55/2013 Prezesa Sądu Rejonowego w Pruszkowie z dnia 28.05.2013 roku z dniem 3 czerwca 2013 roku obsługa interesantów Wydziału Ksiąg Wieczystych w zakresie składania wniosków o wpis do księgi wieczystej oraz wydawania elektronicznych odpisów z ksiąg wieczystych odbywać się będzie wyłącznie w Biurze Obsługi Interesanta Sądu Rejonowego w Pruszkowie na stanowiskach "Wnioski" i "Odpisy". Udostępnianie akt ksiąg wieczystych odbywać się będzie na dotychczasowych zasadach, tj. w Archiwum Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Pruszkowie.
Szczegółowe informacje dotyczące obsługi interesanta w sprawach wieczystoksięgowych znajdują się w zakładce:
http://www.pruszkow.sr.gov.pl/Wydzial_Ksiag_Wieczystych_obsluga

Sekretariat  tel. (22) 728 11 88 wew. 1
godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek 8:30 - 18:00,
wtorek - piątek 8:10 - 15:35
przerwa 12:30 - 12:55

Archiwum Wydziału Ksiąg Wieczystych
Akta ksiąg wieczystych udostępniane są do wglądu wyłącznie po uprzednim złożeniu wniosku o wgląd do akt kw i wyrażeniu zgody przez Przewodniczącą Wydziału, a następnie po umówieniu się osobistym lub telefonicznym - (22) 728 11 88 wew. 2
godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek 8:30 - 15:35, przerwa w godzinach 12:30 - 12:55
poniedziałek 15:35 - 18.00 obsługa interesantów odbywa sie w Biurze Obsługi Interesantów na stanowisku "Odpisy"
wtorek - piątek 8:10-15:35, przerwa w godzinach 12:30 - 12:55

 

Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Pruszkowie
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Opublikowany dnia: 2012-02-17 12:32
Opublikowany przez: Małgorzata Kloc
Aktualizowany dnia: 2020-03-30 10:44
Aktualizowany przez: Małgorzata Kloc
Zatwierdzony przez: b/d
Licznik odwiedzin: 106 299