Wnioski do księgi wieczystej

ZAŁOŻENIE KSIĘGI WIECZYSTEJ

W celu założenia księgi wieczystej należy:
1. wypełnić formularz KW – ZAL

Wniosek o założenie księgi wieczystej dla nieruchomości gruntowej- zobacz przykładowo wypełniony wniosek
Wniosek o założenie księgi wieczystej-pobierz wniosek do wypełnienia

 UWAGA! Wypełniając formularz należy zwrócić szczególną uwagę na pole nr 28.

2. dołączyć dokumenty (oryginały, postanowienia sądu i decyzje administracyjne w odpisie wydanym przez organ):
dla nieruchomości gruntowej (działki)
a) stanowiące podstawę oznaczenia nieruchomości:

  • wypis z rejestru gruntów,
  • wyrys z mapy ewidencyjnej lub mapę sytuacyjną;

b) stanowiące podstawę do wpisu własności np.:

  • akt własności ziemi, postanowienie o zasiedzeniu, postanowienie o zniesieniu współwłasności, postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku, akt poświadczenia dziedziczenia.

dla spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu
a) stanowiące podstawę oznaczenia lokalu:

  • wypis z rejestru gruntów,
  • wypis z rejestru lokali,
  • wypis z kartoteki budynków,
  • zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej opisujące lokal;

b) stanowiące podstawę do wpisu własności np.:

  • akt notarialny – umowa sprzedaży/darowizny, przydział lokalu mieszkalnego (kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza), postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku, akt poświadczenia dziedziczenia.

3) uiścić należną opłatę sądową.

Opłata stała za założenie Kw -100,- zł  + opłata za wpis własności w zależności od rodzaju podstawy prawnej do wpisu. Zasadniczo 200,- zł lub proporcjonalnie do udziału, ale na podstawie dziedziczenia, zniesienia współwłasności -150,- zł.

 

 

Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Pruszkowie
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Opublikowany dnia: 2013-08-08 12:59
Opublikowany przez: Małgorzata Kloc
Aktualizowany dnia: 2019-08-29 13:13
Aktualizowany przez: Paulina Wojtczak
Zatwierdzony przez: b/d
Licznik odwiedzin: 36 043