Wydziały

temida element dekoracyjny

1. Do zakresu działania I Wydziału Cywilnego należy rozpoznawanie spraw z zakresu prawa cywilnego dla obszaru właściwości tego Sądu.

2. Do zakresu działania II Wydziału Karnego należy rozpoznawanie spraw z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe.

3. Do zakresu działania III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich (sąd rodzinny) należy rozpoznawanie spraw:

  • z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego,
  • otyczących demoralizacji i czynów karalnych nieletnich,/li>
  • dotyczących leczenia osób uzależnionych od alkoholu oraz od środków odurzających i psychotropowych,
  • należących do sądu opiekuńczego na podstawie odrębnych przepisów.

4. Do zakresu działania VI Wydziału Ksiąg Wieczystych należy rozpoznawanie spraw wieczysto-księgowych dla obszaru właściwości tego Sądu. 

Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Pruszkowie
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Opublikowany dnia: 2012-02-09 13:04
Opublikowany przez: administrator
Aktualizowany dnia: 2020-10-23 14:58
Aktualizowany przez: Małgorzata Szocińska
Zatwierdzony przez: b/d
Licznik odwiedzin: 172 557