Czytelnia Akt

Godziny pracy:
poniedziałek 8:30-18:00 
wtorek – piątek  8:30-15:30
przerwa 12:30-12:55 (na czas trwania przerwy wszyscy interesanci opuszczają Czytelnię Akt)
adres emailowy: czytelniaakt@pruszkow.sr.gov.pl

Od dnia 1.06.2020 r. do odwołania udostępnia się do wglądu fizyczne akta spraw:
        a. w których wyznaczone są terminy rozprawy lub posiedzenia jawne w ciągu najbliższych 21 dni, jednak nie później
            niż na dwa dni przed wyznaczonym terminem,
        b. dla osoby, która wnioskuje o wgląd lub jej mandanta, jeżeli biegnie termin do wniesienia środka zaskarżenia
            lub do uzupełnienia braków formalnych pisma

 • zamawianie akt do Czytelni możliwe jest
  a) pod numerami telefonów:
  I Wydział Cywilny – 22 7334 000, Sekcja Nakazowo - Uproszczona I Wydziału Cywilnego – 22 7334 000
  II Wydział Karny -  22 7334 000, Sekcja Wykonywania Orzeczeń – 22 7334 159
  III Wydział Rodzinny i Nieletnich – 22 7334 000
  b) za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem czytelniaakt@pruszkow.sr.gov.pl
   
 • składając zamówienie należy podać:
  sygnaturę akt sprawy, w przypadku akt wielotomowych – numer tomu,
  imię i nazwisko oraz rolę w postępowaniu (np. powód, oskarżony, pełnomocnik, obrońca)
  dane kontaktowe

 • Do odwołania każda osoba wchodząca do budynku Sądu Rejonowego w Pruszkowie (interesanci, sędziowie i pracownicy) zobowiązana jest do poddania się środkom bezpieczeństwa obowiązującym w Sądzie zgodnie § 1 pkt. 1-4 Zarządzenia 01/06/2021 Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Pruszkowie z dnia 11.06.2021 r.
   
 • Na Czytelnię Akt będę wpuszczane jedynie osoby wcześniej umówione na przeglądanie akt.
   
 • Na Czytelnie Akt należy zgłaszać się pojedynczo, bez osób towarzyszących.
   
 • Akta udostępniane są dla interesanta na czas 45 minut, który biegnie w wyznaczonym uprzednio terminie i nie podlega wydłużeniu bez względu na ilość zamówionych akt, z uwagi na konieczną dezynfekcję i przewietrzenie pomieszczenia.
   
 • Wgląd do akt spraw Interesanci otrzymują po uprzednim zgłoszeniu wniosku w tym przedmiocie, który powinien zawierać wskazanie przyczyn, dla których jest konieczny i wyszczególnienie dokumentów które Interesant chce obejrzeć - wgląd do akt następuje po telefonicznym lub e-mailowym potwierdzeniu, że udostępnienie akt nastąpi w wyznaczonym dniu i o określonej godzinie zgodnie z zapisami prowadzonymi przez Biuro Obsługi Interesanta.
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Pruszkowie
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Opublikowany dnia: 2012-02-09 13:03
Opublikowany przez: administrator
Aktualizowany dnia: 2021-08-23 13:48
Aktualizowany przez: Małgorzata Szocińska
Zatwierdzony przez: b/d
Licznik odwiedzin: 68 833