Kasa Sądu, konta bankowe

Kasa Sądu - I piętro

Wpłat można dokonywać również na konta bankowe Sądu lub przy użyciu wpłatomatu.
Samoobsługowy terminal płatniczy - I piętro (kliknij po więcej informacji)

Kod SWIFT dla interesantów wpłacających z zagranicy:

 • Bank BGK:  GOSKPLPW
 • Bank NBPP: NBPL PLPW

Konta bankowe

 • Rachunek dla wpłat dochodów budżetowych (opłaty sądowe, grzywny, opłaty kancelaryjne, koszty w sprawach cywilnych, karnych, rodzinnych, wieczystoksięgowych)
  NBP o/Warszawa 24 1010 1010 0072 0122 3100 0000
 • Rachunek dla wpłat zaliczek sądowych (zaliczki na biegłego, kuratora, opłata za wpis do rejestru spadkowego w kwocie 5 zł)
  BGK o/Warszawa 68 1130 1062 0000 0573 8120 0002
 • Rachunek dla wpłat sum depozytowych (zabezpieczenia, poręczenia majątkowe, wadia)
  BGK o/Warszawa:
  PLN    04 1130 1017 0021 1000 0190 0004
  USD    74 1130 1017 0021 1000 0190 0005
  EUR    58 1130 1017 0021 1000 0190 0002
  CHF    85 1130 1017 0021 1000 0190 0001
  GBP    31 1130 1017 0021 1000 0190 0003
 • Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej
  45 1130 1017 0000 0573 8120 0005

W tytule przelewu należy umieścić (w zależności od sprawy, której dotyczy):

 • imię i nazwisko
 • sygnaturę akt sprawy lub oznaczenie wydziału
 • numer karty dłużnika
 • numer księgi wieczystej

Opłaty sądowe można uiszczać:   

 • przy użyciu wpłatomatu
 • w urzędzie pocztowym
 • banku

Koniecznym jest wskazanie: imienia i nazwiska, sygnatury akt sprawy, numeru karty  dłużnika lub numeru księgi wieczystej. W przypadku braku możliwości podania sygnatury akt  sprawy, prosimy o wskazanie, którego wydziału dotyczy postępowanie.

Opłata skarbowa - zgodnie z treścią Ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2015.783 j.t. z późn. zm.) należy dokonać przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Pruszkowa, ul. Kraszewskiego 14/16, 05-800 Pruszków (tel. 22 735 88 88)
Nr rachunku bankowego : 49 1240 6973 1111 0010 8630 1623

Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Pruszkowie
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Opublikowany dnia: 2012-02-09 13:15
Opublikowany przez: administrator
Aktualizowany dnia: 2021-08-05 14:51
Aktualizowany przez: Małgorzata Szocińska
Zatwierdzony przez: b/d
Licznik odwiedzin: 79 341